Kandidatenlijst

1. Johan Huber

Johan Huber is bioloog/ecoloog; hij schreef een standaardwerk over hazen: ‘Heer Lampe, de Europese haas in Nederland’. Hij zit inmiddels al ruim twintig jaar in het bestuur van het waterschap; eerst als individueel gekozen hoofdingeland in de Brielsche Dijkring en sinds de intrede van de politiek in 2009 in het fusiewaterschap Hollandse Delta als fractievoorzitter van de politiek onafhankelijke ‘Waterschapspartij Hollandse Delta Natuurlijk’. Na een loopbaan in het middelbaar onderwijs houdt hij zich, naast zijn werkzaamheden voor het Waterschap, bezig met het schrijven van tijdschriftartikelen en het redacteurschap van een Flora- en faunawet-uitgave van SDU-uitgevers. In verband met zijn belangstelling voor genealogisch (stamboom)onderzoek maakt hij deel uit van het bestuur van een genealogische vereniging en de redactie van een genealogisch tijdschrift. Zie: http://home.kpn.nl/aesch/ Johan Huber is een van de oprichters van Judoschool Ichikan Brielle en is tweede Dan Judo.

2. Henk Steehouwer

Henk Steehouwer is ondernemer, hij heeft al vijftig jaar een eigen bedrijf. Hij bekleedt diverse bestuursfuncties, zoals bij Bewonersbelangen IJsselmonde en in het natuurbeheer. Henk is ook kritisch betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van natuur- en waterbelangen; hij heeft met name veel belangstelling voor het beheer en de veiligheid van kust- en duingebied. Henk Steehouwer is al een bestuursperiode actief in het Algemeen Bestuur van Waterschap Hollandse Delta en wil graag in die functie blijven meedenken en bijsturen. Mijn activiteiten zijn: 4 jaar bestuurslid wildbeheer Eenheid eiland IJsselmonde 8 jaar steunfractielid Hollandse Delta Natuurlijk Vele jaren een voorzitter van jachthoorngroep geweest, ook 20 jaar voorzitter Hordijkcommitee, verder nog diverse functies in watersport en flora en fauna zaken.

3. Ria de Sutter-Besters

Ria de Sutter werd in 2009 gekozen tot lid van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta. Vervolgens heeft zij in de periode van april 2010 tot september 2011 als voorzitter van de deelraad Rozenburg, bij de wateroverlast in die periode, ervaren hoe belangrijk een waterschap is dat beschikt over voldoende materieel en goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Dit geeft een groot gevoel van veiligheid en garantie voor "droge voeten". In de jaren voor die deelraadsperiode was zij burgemeester van Rozenburg. Nauw overleg tussen gemeenten en waterschap op het gebied van baggeren, schone sloten en natuurvriendelijke oevers maakt het gebied van Waterschap Hollandse Delta veiliger, schoner en mooier. Het jaar 2018 heeft laten zien dat droogte ook in ons waterschap grote problemen opgeleverd heeft die overigens goed opgelost zijn. Maar wel aangezet hebben tot denken over klimaatverandering en hoe er als waterschap adequaat mee omgegaan moet worden. Immers voldoende goed schoon, veilig en gezond water is nodig voor de industrie, het bedrijfsleven, de agrariërs, de bewoners van ons gebied en de recreanten. Investeren in nieuwe technieken , duurzaamheid en voortdurende scholing van de medewerkers en bestuurders past bij de ambities van Hollandse Delta. Haalbare ambities en oppakken van innovatie kansen o.a. op gebied van energietransitie, is de uitdaging die voor ons ligt met een gemotiveerde “organisatie en verdedigbare tarieven” voor alle partners binnen het grondgebied van het waterschap.

4. Jurgen Klapwijk

Jurgen Klapwijk (1970) is geboren en getogen Ridderkerker. Getrouwd en vader van twee dochters. In het dagelijks leven werkt hij als senior accountmanager bij HJ Media Groep te Ridderkerk. Eén van de labels die hier onder vallen is Port of BUSINESS (bestaande uit Rijnmond BUSINESS en Drechtsteden BUSINESS). Verder is hij 10 jaar communicatieadviseur geweest bij het creatieve communicatiebureau Enof in Utrecht. Zijn oorsprong ligt bij Recreatie & Toerisme. Zo was hij ruim 12 directeur van de VVV’s Ouddorp aan Zee en Schouwen-Duiveland. In die functie heeft hij deelgenomen aan verschillende overlegstructuren rondom de Gebiedsgerichte Aanpak Kop van Goeree en Goeree-Overflakkee (I.S.G.O.), het Zeereservaat, Delta Natuur, de Brouwersdam, het Grevelingenmeer en de werkzaamheden bij ’t Flaauwe Werk.

5. Ard Quak

Mijn naam is Ard Quak, geboren en woonachtig in Rozenburg. Na het volgen van mijn opleidingen als bouwkundige op LBO en MBO niveau heb ik 14 jaar als bouwkundige gewerkt waarvan 8 jaar in de dak- en gevelbeplating en 6 jaar als AutoCAD tekenaar. In het dagelijks leven ben ik inmiddels al langere tijd instructeur bij Falck Safety Services voor de maritieme, offshore en windenergie sectoren. Voor deze groepen geef ik les in diverse veiligheidstrainingen en eerste hulp opleidingen. Als vrijwilliger geef ik les bij de Rozenburgse Reddingsbrigade en de Helvoetse Reddingsbrigade. Bij de Rozenburgse Reddingsbrigade geef ik les in zwemmend redden en ehbo. Bij de Helvoetse Reddingsbrigade geef ik les aan lifeguards welke toezicht houden, hulpverlenen en redden in de omgeving van Hellevoetsluis en het Haringvliet. Met meerdere lifeguards van de Helvoetse Reddingsbrigade ben ik tevens oproepbaar om hulp te bieden tijdens overstromingen in heel Nederland. Voor Reddingsbrigade Nederland ben ik tevens instructeur, praktijkbegeleider, leercoach en beoordelaar voor zowel zwembaden, open water en zee. Ook hoop ik binnenkort mijn opleiding als Officier van Dienst Reddingsbrigade af te ronden. Als vrijwilliger ben ik ook inzetbaar voor de hulpverlening aan zieke en gewonde zeehonden en walvisachtigen. Voor de hulpverlening aan zeezoogdieren ben ik aangesloten bij Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ) en ben daar inzetbaar voor de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden. Voor de hulp aan zeezoogdieren verleende ik al hulp in Rotterdam, op het Haringvliet en langs de gehele Nederlandse westkust.

6. Jaap Faber

Jaap Faber is al meer dan dertig jaar bestuurder van de Huurdersvereniging IJsselmonde (HIJ). Door de jaren heen heeft hij veel vragen van leden voorgelegd gekregen over het Waterschap. Daar ligt de oorsprong van zijn interesse voor dit oudste bestuursorgaan uit de 13e eeuw. Zijn belangstelling is nu zo groot dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld voor het Waterschap namens Hollandse Delta Natuurlijk. Daarnaast heeft hij over eenzelfde tijdsbestek bestuurlijke ervaring opgedaan als raadslid voor de HIJ in de deelgemeente IJsselmonde, welk orgaan op 19 maart 2014 werd opgeheven. Hij maakte in die periode deel uit van diverse commissies en werkgroepen. Hij was voorzitter van de Algemene Beroepscommissie en plaatsvervangend voorzitter van de raad. Jaap kreeg voor zijn inzet voor de Huurdersvereniging en zijn inzet als raadslid voor de publieke zaak veel waardering. Hij ontving de volgende onderscheidingen: 8 september 2009: benoeming tot erelid van de Huurdersvereniging IJsselmonde. 22 juni 2013: de Vrijwilligersspeld van de Deelgemeente IJsselmonde. 11 maart 2014: benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 13 maart 2014: de IJsselmondepenning van de Deelgemeente IJsselmonde. 31 maart 2014: Erevoorziter van de Huurdersvereniging IJsselmonde. Hij deed mee aan de gemeenteraadsverkiezing van Rotterdam voor OPA in 2014 Tot zijn pensionering was Jaap Faber werkzaam in het onderwijs. Hij is als leerkracht werkzaam geweest in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Ook heeft hij jarenlang een eigen praktijk als remedial teacher gehad. Hij was jarenlang penningmeester van de LBRT Regio Rotterdam en lid van de Commissie Professionalisering van de LBRT(=Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) Hij behaalde diverse akten voor het speciaal onderwijs en heeft een tijdlang de studie orthopedagogiek gevolgd. Thans is hij secretaris van het College van Bestuur van het Adminbedrijf.nl. De stichting Adminbedrijf.nl is statutair op gericht op 13 juni 2017 en is een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (Mbo en Hbo) met het doel toekomstige studenten binnen de sector financieel administratieve beroepen een excellent leertraject aan te bieden. (het hybride leren).Samenwerkende partners zijn: het Zadkine College en Pro Management. Ook het Albeda College zal toetreden. Al een aantal jaren is hij betrokken bij de examens secretariële opleiding van het Zadkine College. Ten slotte is hij secretaris van IJsselmonde Vooruit, een lokale groepering met twee zetels in de gebiedscommissie IJsselmonde. WAT HEM BETREFT STAAT HDN OOK VOOR: Helder betaalbaar beleid, Daadkrachtig betrokken en betrouwbaar en Natuurlijk voor veiligheid en innovatie Toelichting: Helder beleid: realistische plannen voor de komende period en goede voorlichting. Daadkrachtig bestuur: duidelijk zijn in het uitvoeren van het beleid, eerlijke lastenverdeling. Natuurlijk, bestuur met een open oog voor de wenselijke en noodzakelijke ontwikkeling.

7. Jos Benders

Jos Benders is voorzitter RvC van Spie Nederland BV , lid Stichtingsbestuur van Innovatie platform iTanks en bestuurslid van zeilschip “de Eendracht”. Als oud statutair directeur van Lyondell Nederland BV en verwante Industrie bestuurstaken in het Rijnmond gebied ben ik veelal geconfronteerd geworden met het belang van water, beheer en infrastructuur. Ik onderschrijf het belang van een goed functionerend waterschap om de veiligheid te waarborgen voor bedrijven en burgers. Hedendaagse milieu perikelen vereisen onze betrokkenheid om een proactief beleid te voeren.

8. Rien Olijve

Ik ben Rien Olijve woonachtig in Brielle gehuwd een dochter schoonzoon en 2 kleinkinderen. Ik ben mijn gehele werkzame leven werkzaam geweest in de petrochemische industrie in Botlek/Europoort en Maasvlakte. Na mijn vervroegde pensionering ben ik als zzp ér op contract basis werkzaam geweest en nog steeds op het gebied van training en projecten in de industrie. Sinds 1988 ben ik actief op bestuurlijk vlak, als raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Rozenburg en in de gemeente Brielle als raadslid en nu nog steeds lid van de commissie grondgebied. Daarnaast ben ik ook actief geweest in diverse verenigingen als bestuurslid.

9. Nathalie Boelhouwer

Kiezen voor Hollandse Delta Natuurlijk doe ik omdat de Partij zich inzet voor Schoon water vanuit deskundigheid en passie voor water en niet op basis van partijpolitieke standpunten. Als voormalig marine officier en voormalig bestuurslid van het WNF heb ik een enorme passie voor water en natuur en draag ik graag mijn steentje bij aan een duurzamere waterhuishouding waarbij we de extreme gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd kunnen bieden. Tegelijkertijd is het wel van belang om dit op een financieel verantwoorde wijze te doen.Als netwerker pur sang wil ik graag een bijdrage leveren aan het leggen van verbindingen tussen de vele actoren en organisaties binnen onze regio zodat we samen kunnen werken aan innovatieve, duurzame ideeën en ontwikkelingen waardoor we kansen kunnen creëren die een positieve bijdrage leveren aan ons gemeenschappelijk waterhuishoudingsdoel. Laten we er samen voor zorgen dat we onze kwalitatieve goede waterhuishouding op orde houden en brengen, niet alleen voor onszelf maar ook voor de toekomstige generaties.

10. Marinus Vos

Eerst heb ik heb acht jaar als hovenier gewerkt. In 1990 ben ik begonnen in de gemeente Ridderkerk, daar werkte ik aanvankelijk tien jaar in de groensector. Inmiddels ben ik ongeveer veertien jaar projectopzichter civiel. Recent heb ik met Mark van Galen van het Waterschap het project Rotterdamse weg /A38 begeleid. Ik heb overigens diverse projecten gedaan met het Waterschap.

11. Dirk-Jan Polak

Dirk-Jan Polak werkt als productontwikkelaar en procestechnoloog voor Innovative Fresh Concepts in de groenten- en fruitsector. Als schakel tussen productie en marketing werkt hij met succes aan steeds nieuwe versconcepten. Met passie voor natuurproducten zoals verse groenten en fruit staat hij dicht bij de natuur. Wonend langs de Oude Maas in de Albrandswaard realiseert hij zich als geen ander het belang van een goed functionerend waterschap. Als vader van een zoon en drie dochters staan bovendien een veilige en duurzame leefomgeving en de toekomst daarvan hoog op zijn prioriteitenlijstje. De oprechtheid en zakelijkheid van ‘Hollandse Delta Natuurlijk’ spreken hem daarom bijzonder aan.

12. Karel Jungheim

*Naam Jungheim; voornamen: Johan Frederik Karel Burgerlijke staat : gehuwd, vader van twee zoons. Kerkelijke gezindte : belijdend lid van de PKN *Opleidingen -MULO A (met wiskunde) -Pedagogische Academie -Bestuurskunde (Erasmus Universiteit in Rotterdam); Propedeuse behaald eind 2003. Studie geheel gevolgd, maar niet door examens afgerond. *Werk -Van 1972 tot begin 1977: onderwijzer in het lager/basisonderwijs op scholen in respectievelijk IJsselmonde en Sleeuwijk -Van februari 1977 tot maart 1994: hoofd der school/directeur van basisscholen in IJsselmonde -Van april 1994 tot april 2006: politiek bestuurder van de deelgemeente IJsselmonde -Van april 2006 tot juni 2006: gastdocent Hogeschool InHolland (Lokaal Sociaal Beleid) -Van maart 2007 tot mei 2007: gastdocent CSG Calvijn -Vanaf augustus 2006 tot eind februari 2008: parttime leerkracht basisschool Van Brienenoord *Maatschappelijke oriëntatie Kerkelijk -Lange tijd actief geweest in het plaatselijke kerkenwerk. Hobby’s -Voetballen, maar daarnaast ook schaatsen, fietsen en lezen. Vroegere nevenfuncties -Lid van de ledenraad van Rabobank Rotterdam -Voorzitter van de sectorkamer Metalektro van het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond -Lid Platform Geloof & Samenleving IJsselmonde -Voorzitter van de Stichting Restauratie Adriaen Janszkerk -Lid van het Comité Herdenking 4e mei IJsselmonde -Voorzitter van IJVV ‘De Zwervers’ (zaterdagvoetbal) -Lid van de Stichting H.A.Brokkingfonds Politiek Eind jaren zestig lid geworden van de Arjos (jongerenorganisatie van de toenmalige ARP). Dat lidmaatschap leidde vanzelf tot een lidmaatschap van respectievelijk ARP en CDA. -Van oktober 1977 tot oktober 1980 : lid steunfractie. -Van oktober 1980 tot april 1994 : lid van de deelgemeenteraad van IJsselmonde. -Van 1984 tot 1994 : fractievoorzitter Tevens in die jaren deel uitgemaakt van tal van commissies van advies en bijstand, waaronder de algemene beroepscommissie. -Van april 1994 tot april 2006: lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde met de portefeuille welzijn, werkgelegenheid en economische zaken; tevens al die jaren vice-voorzitter van dat dagelijks bestuur. Waterschap -Van 1989 tot 1994: lid Algemeen Bestuur van het Waterschap IJsselmonde. -Van 2000 tot 2005: lid Algemeen Bestuur van het Waterschap IJsselmonde. In 2006 mocht ik een Koninklijke Onderscheiding ontvangen (Lid in de Orde van Oranje Nassau) en kreeg ik de IJsselmondepenning van de Deelgemeente en de Wolfert van Borselenpenning van de Gemeente Rotterdam. Na 2006 -Docent inburgering en taaltrainer NT2. Thans -Voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk -Voorzitter Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde

13. Jean van der Horst

Jean van der Horst is Gedelegeerd Commissaris van enkele bedrijven die milieubesparende onderdelen aan de (petro)chemische industrie leveren. Hij is Quaestor van het Groot Kapitel, het wereldomvattend bestuursorgaan van de Internationale Sint Hubertus Orde. Hij heeft een opleiding natuurbeheer gevolgd bij o.a. Staatsbosbeheer en voelt zich tevens sterk betrokken bij de agrarische gemeenschap ten aanzien van het beleid van het waterschap.

14. Wim Biemond

Ik ben Willem Biemond, directeur van Biemond & Zonen Graafmachine verhuur in Zwijndrecht. Wij hebben een groot koppel aan mensen in de Grond, weg en waterbouw waardoor wij een grote kennis bundel zijn geworden in de civiele sector. Wij zijn van mening dat we een groter aandeel kunnen inbrengen met onze kennis

15. Maarten Heijndijk

Opleiding RHBS B -5jaar te Den Briel, daarna Chemisch analist A en Technisch Chemicus. Gewerkt bij Rubberfabriek Helvoet 1957 en 1958, vervolgens 21 maanden militaire dienst bij Geneeskundige Dienst. Na diensttijd (december 1960) bij Albatros Superfostaat Fabrieken in dienst getreden tot sluiting van dit bedrijf (november 2000), dat inmiddels in Finse handen was, nl. Kemira. In vrije tijd 30 jaar judoles gegeven; volledig gediplomeerd judoleraar bij JBN.

16. Michel Steehouwer

Michel Steehouwer, wonend en weekend in een huis dat in 1953 deels onder water heeft gestaan ben ik me erg bewust van het feit dat waterbeheer in ons land zeer belangrijk is en dat de controle daarop hoog op ieders prioriteitenlijst moet staan. Organisaties zoals het waterschap zijn daarbij van vitaal belang en hebben daarom ook mijn volledige steun voor lijst 10.

17. Wim Middendorp

Wim Middendorp, Zelfstandig ondernemer sinds 1982 detailhandel in consumenten elektronica. Gevestigd in Hoogvliet al jaren actief als bestuurslid in diverse verenigingen waarvan o.a. voorzitter ondernemers vereniging winkelcentrum OudeWal. Motivatie om de partij te steunen is omdat ook de kleine ondernemers belang hebben bij een goed georganiseerd transparant deskundig bestuur dat met alle belangen rekening houdt van Ondernemers, industrie, natuur, agrariërs en burgers in het het waterschap Hollandse Delta. Het besteden van o.a. de belastinggelden dient verantwoord te geschieden, waarbij tijdig onderhoud aan technische Installaties voor mij erg belangrijk is.

18. Arie van Stappen

Constructie manager raffinaderij. Voorts is hij raadslid geweest in Rozenburg en later lid van de deelgemeenteraad.Hij heeft vele bestuursfuncties bekleed bij meerdere vrijwilligersorganisatie o.a voorzitter.

19. Eimert Doedens

Eimert Doedens is afkomstig uit Oude-Tonge en was werkzaam als leraar op een VMBO-school in Rotterdam. Hij heeft grote interesse voor het waterschapswerk. Hoe zullen onze leefomstandigheden zijn over vijftig jaar; kunnen we als waterschap de regio zó inrichten dat onze kleinkinderen nog met plezier in deze Delta wonen?

20. José van Noort

José van Noort werkt vier dagen per week als projectmedewerker Facility Management bij thuiszorgorganisatie Careyn. Ze houdt zich daar onder andere bezig met projecten op het gebied van energie, duurzaamheid en milieu. De zaken rond het waterschap ook eens van de andere kant bekijken lijkt haar een interessante ervaring. In haar vrije tijd klust ze graag wat in huis en tuin, houdt van een goed boek en zingt in een koor, waar ze tevens een bestuursfunctie als voorzitter vervult.

21. Tini Berning-van Oostveen

Tini Berning is als juriste werkzaam geweest bij verschillende gemeenten. Verder is zij aktief geweest in diverse besturen zoals de gemeenteraad Brielle, de Rijnmondraad, voorzitter Slachtofferhulp van Misdrijven Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle, twee commissariaten bij woningcorporaties en gedurende negen jaar hoofdingeland van de waterschappen de Brielse Dijkring en Hollandse Delta. Kerntaken van het waterschap zijn droge voeten en schoon water. De belangrijkste taak van het Waterschap voor de eenentwintigste eeuw is waterbeheer. We dienen rekening te houden met zeespiegelrijzing, bodemdaling en klimaatverandering. Beveiliging van ons gebied tegen overstroming is een basisvoorwaarde. Vooral vermindering van de CO2 uitstoot, dijkversterking en dijkbewaking vindt zij belangrijk.

22. Danique Horstmeier

Al sinds mijn vroege jeugd ben ik dol op water of het nu gaat om het stilzwijgend genieten van het zien van de zee, meer of de Nieuwe Waterweg of het beoefenen van watersporten (zeilen, windsurfen en zwemmen) op het water. Als studente Maritieme Techniek aan de TU Delft houd ik me bezig met de invloed die het water heeft op de schepen die ik mag ontwerpen. Vanuit mijn passie voor water wil ik me ook inzetten om de jeugd te mobiliseren zich ook in te zetten voor het meest duurzame goed dat we kennen Schoon drinkwater. Het zou daarom goed zijn als er meer mensen zich bewust worden van de impact die ieders (niet) handelen heeft op onze waterhuishouding want dan zouden we niet alle tuinen volleggen met tegels, of medicijnen doorspoelen door de gootsteen of mestresten lozen in het water. Maar dan geven we meer ruimte aan groen en water bij de stedenbouwkundige ontwikkelingen in onze regio en maken we bewuste keuzes die positief bijdragen aan onze waterkwaliteit. Hier zet ik mij graag voor in en hoop nog meer jeugdigen te kunnen inspireren om ons voorbeeld te volgen per slot van rekening “ heeft de jeugd de Toekomst” laten we zelf aan het roer gaan staan en de juiste koers uitstippelen zodat we samen ons doel mogen bereiken.

23. Pleun Klootwijk

Pleun Klootwijk, als zelfstandig ondernemer ben ik jaren werkzaam in het bakkersbedrijf in de omgeving Oostvoorne en Spijkenisse. De laatste jaren vervul ik een adviserende rol in een tweetal bakkersbedrijven. Ik steun lijst 10 omdat ik het van het grootste belang vindt dat bedrijven veilig in Nederland kunnen ondernemen zonder schade te ondervinden door water overlast.

24. Luuk Wilson

Luuk Wilson werkt als Operationeel manager bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is Luuk Wilson lid van de gebiedscommissie IJsselmonde waarvan hij ook technisch voorzitter is. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring. In de periode 2010 – 2014 was hij voorzitter van de deelgemeente IJsselmonde en de periode 2014 – 2018 was hij gemeenteraadslid van Rotterdam. Luuk Wilson heeft een achtergrond in de Weg- en Waterbouw. De werkzaamheden van het waterschap hebben daarom ook altijd zijn interesse. Door zijn kennis van de weg- en waterbouw en zijn politieke ervaring heeft hij een brede interesse in de wijze waarop het waterschap met de belangen van de IJsselmondse burgers omgaat. Zijn motto is: Zorg voor een goede verhouding van belastingen versus (noodzakelijke) voorzieningen!

25. Rien Vreugdenhil

Wie is Rien Vreugdenhil? (De middelste figuur is Rien) Rien is 10 werkzaam geweest en het havengebied als o.a. controleur voor een Frans\Belgisch bedrijf Ets Gordinne .35 jaar werkzaam geweest bij Royal Flora Holland als Team manager en later Technisch specialist bij het technisch bedrijf . De werkzaamheden waren . Acculaadwissel stations . beheer en onderhoud over 2000 stuks grote tractie batterijen en 500 grote elektrotrekker en heftrucks enz enz. Insteek was dan ook groen meedenken en innoveren waar dat mogelijk was. Privé, Voorzitter geweest van een jongere sociëteit. En muziekles geven op een vormingscentrum. Zelf ben ik 41 jaar basplayer in een Heavy Metal band Picture die nog steeds toert over de wereld, Vooral Zuid Amerika maar ook geheel Europa . En vrijwilliger op de Landtong die o.a. Struintochten organiseert . In de zomermaanden rondritten verzorgt over de Landtong voor de ouderen in Rozenburg. En opruimactie op de Landtong organiseert.

26. Wiebe Pannekoek

In 1964 begon ik als 17 jarige aan de politieopleiding Rotterdam. Ik bleef daar 41 jaar als diender werkzaam waarvan de laatste twee jaar als chef van het wijkteam Rozenburg. Vanaf 2015 geniet ik van mijn pensioen en ben ik als vrijwilliger natuur- en taalgids op de Landtong Rozenburg.