welkoms afbeelding

Hollandse Delta Natuurlijk

Welkom

Hollandse Delta Natuurlijk’ stelt zich ten doel het voor de bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden bereiken van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau tegen overstromingen, een goed waterbeheer - droge voeten en schoon water -, goede en veilige wegen, een goed leefmilieu en een efficiënte, klant- en werknemersvriendelijke organisatie; dit alles tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Het doel wordt bereikt door een actieve deelname aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hollandse Delta, in een transparante bestuurscultuur.

Kort gezegd: veilige dijken, droge voeten, schoon water, goede wegen en een efficiënte, klant- en werknemersvriendelijke organisatie tegen voor de inwoners zo laag mogelijke kosten op basis van bestuurlijk draagvlak op de Zuid-Hollandse Eilanden.