Werkgebied

Het werkgebied

HET WATERSCHAP

Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse ellanden. Hollandse Delta heeft ruim 600 medewerkers en de begroting bedraagt circa 231 miljoen euro. De hoofdvestiging vindt u in Ridderkerk.

Waterstaatkundige zorg

De waterstaatkundige zorg omvat de onderstaande taken.

Zorg voor de waterkeringen

Met waterkeringen worden de duinen, dijken, kades en sluizen bedoeld die ons gebied tegen het omringendewater beschermen, Hollandse Delta let erop dat de duinen, dijken, kades en sluizen in optimale conditie verkeren.

Zorg voor het watersysteem (waterkwantiteit en waterkwaliteit)

Hollandse Delta zorgt voor het water in sloten en (binnendijkse) wateren. Door het gebied te bemalen of door middel van inlaten kan het waterpeil worden beinvloed. Overtollig water wordt afgevoerd en tekorten aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit van het water bewaakt en verbeterd. op deze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en recreƫren in een gebied met voldoende en veilig water.

Zorg voor het zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit)

In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op rijkswater of eigen wateren. Wij streven naar gescheiden rioolstelsel.

Zorg voor de wegen

Hollandse Delta is ook verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen) en een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en binnen en sloten.

Bestuur

Waterschap Hollandse Delta heeft een dagelijks en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit 31 leden inclusief de dijkgraaf. Vijf leden vormen samen met de dijkgraaf het college van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks bestuur)..

Geschiedenis

Waterschap Hollandse Delta is op 1 januari 2005 onstaan uit een fusie van de waterschappen IJsselmonde, Goeree Overflakkee, Brielse Dijkring, Groote Waard en een deel van het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden.

Door de fusie is integraal waterbeheer in het werkgebeid mogelijk. Het waterschap is immers nu verantwoordelijk voor zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Voor de fusie was het zuiveringsschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de waterschappen voor de kwantiteitstaken. Het waterschap kan nu effectiever en efficiƫnter werken en ook beter samenwerken met diverse andere partners (zoals overheden, bedrijven en belangenorganisaties) in het gebied.